ឯកសារ​នីតិ​ពាណិជ្ជកម្ម​

 1. មេរៀនសង្ខេប "នីតិពាណិជ្ជកម្ម" (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាស​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​សម្រាប់​អនុវត្ត​នីតិ​ពាណិជ្ជកម្ម៖ ជា​អាទិ៍​នីតិ​វិធី ទម្រង់​បែបបទ និង​កម្រៃ​រដ្ឋបាល​នៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម កែ​ប្រៃ​លក្ខន្តិកៈ និង​ការ​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភព​ដើម (ខ្មែរ និង​អង់​គ្លេស)
 3. ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រៀបចំ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ការ​​ស្វែង​យល់​ពី​នីតិពាណិជ្ជកម្ម៖
  • មគ្គុទេស​ន៍​ស្តីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​នាំ​ចេញ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
  • កម្ពុជា និង​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក (ខ្មែរអង់​គ្លេស)
  • របាយការណ៍​ស្តីពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ជំនួយ​ផ្នែក​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ (​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១១) (អង់​គ្លេស)
 4. ប្រសិន​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកិច្ច តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​នៅ​ឯណា? (ខ្មែរអង់គ្លេស) ឯកសារដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នេះ​ នឹង​បង្ហាញ​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ទម្រង់​ និង​នីតិវិធី​ចាំបាច់​ចំពោះ​ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ ឬ​ការ​អនុញ្ញាត​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកិច្ច​។
 5. សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង​ការប្រកបអាជីវកម្ម​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ (ខ្មែរអង់គ្លេស) សៀវភៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​គោល​ដៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​សាធារណជន​ពី​បែប​បទ​ និង​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នានា។
 6. សន្ទានុក្រុមពាក្យ​ច្បាប់​ពាណិជ្ជកម្ម (ទាញយក​ជាបីភាសា) សន្ទានុក្រមនេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំតាក់​តែង​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​គោលដៅ​ជា​ឯកសារ​បណ្តុះបណ្តាល។
 7. ​​​​​បទ​សម្ភាស​ន៍​ពី​មជ្ឈត្តការ​ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ទាញយកសំលេង) វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​បាន​សម្ភាស​លោក ជ័យ​ រិទ្ធី​ សាស្ត្រាចារ្យ​នីតិ​ពាណិជ្ជកម្ម​ អំពី​យន្តការ​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​មួយ គឺ​មជ្ឈត្តការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម។ បទ​សម្ភាសន៍​នេះ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​សញ្ញាណ អត្ថប្រយោជន៍ នីតិវិធី និង​អានុភាពគតិយុត្ត​នៃ​មជ្ឈត្តការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ហើយ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ (អាន​បន្ត)។
 8. វចនានុក្រម​ច្បាប់​អង់​គ្លេស-​ខ្មែរ និង​ខ្មែរ​អង់​គ្លេស (ទាញ​យក) វចនា​នុក្រម​នេះ​ត្រូ​វ​បាន​រៀបចំ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រកម្ពុជា (ទស្សនា​បន្ត)។